Кореличские поэты встречают май новыми стихами

«ВЯСНА АЛОЎКАМ ДЗІЎНЫМ МАЛЮЕ СВЕТ…»

Кожны дзень дорыць нам вясна прыемныя нечаканасці: то расквеціць кветнікі ля дамоў рознымі колерамі расцвіўшых, не зважаючых на нечаканыя прымаразкі крокусаў, то вясёлай зелянінай афарбуе выпстрыкнуўшыя пасля сну нецярплівыя пупышкі бэзу, то накіне пяшчотны жоўты вэлюм на ажыўшыя вербалозы, то напоўніць наваколле зычным крыкам гракоў — вестуноў вясны, то ўзрушыць клекатаннем буслоў, то ўпрыгожыць лясныя прагаліны блакітна-белым абрусам пралесак, то зачаруе звонкай песняй жаваранкаў у паднябессі. І няма паўтарэння тым фарбам, тым карцінам, якія, як хораша піша ў сваім вершы Святлана Моніч, «малюе дзіўным сонечным алоўкам вясна». А ўсё гэта пераплятаецца з трапяткім чаканнем любімага ўсімі намі праваслаўнага свята Вялікадня.

Можа, таму дзіўным алоўкам душы малююць свае пачуцці ў дасланых вершах мясцовыя паэты. У іх — разнастайнасць адценняў сэрца: і шчаслівае ўспрыняцце веснавога абуджэння, і каханне, і любаванне роднай зямлёй, і роздумы аб існасці, і імкненне падзяліцца сваім шчасцем ад убачанага, перажытага, здзейсненага. Душа абрываецца, калі чытаеш верш Васілія Віцько аб аварыі на Чарнобыльскай АЭС, але лечышся аптымізмам радкоў Эмы Русак, прысвечаных будаўнікам БАМА, у ліку якіх была Эма Антонаўна. Таму і хочацца сказаць: «Няхай ніколі не гаснуць, не цямнеюць фарбы на карцінах, якія малюе дзіўным сонечным алоўкам нам вясна, няхай прыбаўляюцца на іх штогод адценні мірнага шчасця, дабрабыту і радасці!»

Галіна КАЛТУНОВА

ВЯСНА

Размарозіла вясна
Сцежкі ўсе і ўсе дарожкі…
I зялёная хваінка
Навастрыла голкі-рожкі…
Працавіты майскі жук
Загудзеў над садам белым…
I з вясновых цёплых рук
Ручайкі пабеглі смела…
Заспявалі ўначы
Салавейкі за ракою…
Недзе качка закрычыць
I прысядзе над вадою…
А з-пад снегу першацвет
Першы высунуў галоўку…
Так вясна малюе свет
Дзіўным сонечным алоўкам!

Святлана МОНІЧ

ВЕСНА

Ах, весна, ты колдунья, кудесница,
Ты приветствуешь звонкой капелью,
То ли чудится, то ли снится —
Сонный лес оглашён свиристелью.
Показались глазёнки подснежников,
Зажелтели цветы мать-и-мачехи,
Удивлять всех людей своей нежностью,
Светлой зеленью листья начали.
В небесах звенят колокольчики,
Нежной музыкой разливаются,
Посланцы весны — жавороночки
Красоте земли удивляются.
Без скворцов дверь в весну не открыть,
Ведь звучит гимн весне с их участием,
Помогают жизнь крепче любить,
Осыпают людей благоденствием.

Александра ПАНАСЕНКО

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ…

Зажгите свечи, пусть горят,
Пусть светят душам в мире неизвестном…
Они незримо всех благодарят,
Напоминая нам о вечном.
Взметнулось пламя, ожило,
И видится душа в огне свечном.
Забилось сердце: вот, сбылось
То, о чём просим, думаем извечно.
Не задувайте свечи, пусть горят,
Проводники они в немую бесконечность.
Родные души с нами говорят:
— Сегодня помолитесь о нас, грешных.

Антонина ОВЧИННИКОВА (КОДЛУБАЙ)

БЕРЕГ СУДЬБЫ

Посвящается тем, кто прикоснулся к трагедии в Чернобыле.
Так случилось у нас:
Мы прожить не смогли без печали
На своём берегу у красивой реки.
Нас жестокие ветры с бедой повенчали,
Разлетелись по свету мои земляки.
Снится берег любви,
Бывший берег судьбы и удачи.
Я его позабыть никогда не смогу.
Отчего же так иволга плачет
На заброшенном том берегу?
Мы в других городах
И в других проживаем селеньях,
Занимаемся делом и в люди выводим детей.
Но закрою глаза я — и в то же мгновенье
Вижу берег далёкий Отчизны моей.
Я весной соберусь,
Свою лодку у кручи причалю,
И на кладбище мёртвой деревней пройду.
И припомнится всё,
Всё, что было в конце и в начале,
Когда я к опалённой земле припаду.
Снится берег любви,
Добрый берег судьбы и удачи,
Я его позабыть никогда не смогу.
Отчего же так иволга плачет
На заброшенном том берегу?

Василий ВИТЬКО

ПАМЯТИ МУЖА ВЛАДИМИРА

Ты не придёшь…
И глаз твоих я не увижу,
Прикосновенье рук не ощутить…
И голоса уж больше не услышу,
Но всё, что было, не могу забыть.
Не отпустить и не придать забвенью,
А лишь любить…
Любить осознанно и вдохновенно,
Любить и помнить, чтоб вовек не изменить.
На суд тебе себя отдать,
Твоё решенье с радостью принять.
Ты знаешь все мои мечты,
Мои надежды и страданья.
Как дорог был в часы любви,
В минуты радости,
В секунды расставанья!
Я память верности своей
И плач души скорбящей,
Огромную сердечную любовь,
От слёз спасаясь,
Тебе новечно оставляю,
У ног твоих рабыней оставаясь…

Ирина БУСЬКО

АДВЕЧНАЕ

Не замяце завея ў памяці сцяжынкі,
Па іх калісьці крочылі з табой.
Нам шчасцем неба сыпала сняжынкі,
І месяц малады нас клікаў за сабой.
Каханне асалодай сагравала,
Вяртацца не хацелася дамоў,
А часу, як заўсёды, не хапала,
Каб выказаць пачуцці нам з табой.
Мінулі зімы, праляцелі вёсны,
А з імі і каханне праплыло…
Перапляло жыццё дарогі, нібы кросны,
Схавала лёсы пад сваё крыло…

Ганна МАКСІМОВІЧ

У ХВАЛЯХ ЖЫТА

Люблю вяртацца я туды,
Дзе маладосці час пражыты.
Юнацтва нашага гады
Хавае там у хвалях жыта.
Гады надзей і светых мар,
Дзе ўсё збылося-не збылося.
Нябёсаў непаўторны дар
Апаў вясёлкай у калоссе.
А колькі згадак мне даруе
Прывабнасць роднае зямлі,
А памяць зноў туды віруе,
Юнацтва дзе гады прайшлі.
Дзе сінім морам васількі,
Чабору водар плыў ды мяты,
Купаллем дзе плялі вянкі,
Гадаючы на лёс, дзяўчаты.
Куточак светлы і святы,
Выток жыцця майго — Радзіма.
Заўсёды сэрца грэеш ты,
Скарб непаўторны і адзіны.
Сумненняў, развітанняў час,
Як зарапад, даўно забыты.
Я веру, што сустрэну вас,
Гады юнацтва, у хвалях жыта.
А вецярок крылом махне,
Раскрые тайну мне калоссе,
Што тых гадоў і да мяне
Ўжо не раз шукаў тут хтосьці.

Леаніла ДЗЯНЬКЕВІЧ

ЗАШТОРЬТЕ ОКНА, ЗАТВОРИТЕ ДВЕРИ…

Зашторьте окна, затворите двери,
Печаль разлейте в тонкие бокалы.
И отраженья наши в хрустале игриво вспенит
Хмельным туманом на губах усталых.
Свет фонарей в окне тревожно дышит,
Пытаясь уловить беззвучный голос.
Не бойся! Нас с тобой никто не слышит,
Ведь время мягкое и хрупкое, как волос.
Мы говорим о чём-то тихо и неспешно,
Немного грустные и мудрые, как боги.
Ты так красива, чуть пьяна и так безгрешна!
Сегодня нам простятся все пороки.
И мы к утру переродимся снова,
И нам покажется, что жизнь нам только снится,
И нам покажется, что жизнь лишь только слово,
В стекле прозрачном растворятся наши лица.

Алексей ШЛЯХТИН

ДОЧЕРИ

Ты для меня останешься навеки крошкой
С глазами голубого василька,
С улыбкой, чуть застенчивой и робкой,
С кудряшками, помятыми у лба…
Пусть Ангелы хранят твой сон, родная,
Когда, скрутившись ты клубочком, спишь,
Мне нравится, когда ты не смолкая
Всё время с восхищеньем говоришь.
Ты станешь взрослой, и закрутит омут жизни
И, может, будут реже встречи и звонки…
И буду Бога я просить, как прежде:
«Ты только мою крошку береги…»
Ничто не сравнится на свете
С материнской силой любви:
В душе твоей раны залечит,
Ей преграды совсем не страшны.
Лишь бы только, моя родная,
Ты любила вот так же меня,
И любая беда на свете
Будет нам вдвоём не страшна.

Светлана ДУБЧЁНОК-МИШУКОВА

ВОТ И ВЕСНА

Отшумела зима, отморозила
И тихонько пустила слезу,
Белый снег свой оставила,
Встретив в марте весну.
Снега стало всё меньше,
Видны пятна земли,
Стал на реках лёд тоньше,
Зажурчали ручьи.
Сок берёзы пускают,
Словно плачут они,
Жизнь свою пробуждают
После долгой зимы.
А в лесу, на поляне,
Появились цветы
С тонкой, нежной осанкой —
Радость ранней весны!
Прилетают вновь птицы,
Возвращаясь домой,
Открывают страницы
Жизни новой собой!

Михаил СИНИЦА

СТРОИТЕЛЯМ БАМА

Розовые сопки,
Голубые реки.
Словно из железа
Люди. Подвиг их — навеки!
Насыпи поднялись.
Рельсы пролегли.
И за нами следом
Поезда пошли.
Было трудновато…
Но мы не роптали,
Рельсою серебряной
Поезд мы встречали.
Не искали лёгких
Мы тогда путей,
Не было в помине
Хвалебных речей.
Только покорялись
Реки и вершины.
В радостном порыве
Были мы едины.
Мы уже седые,
Времена ушли…
Были б молодые,
Строить БАМ пошли б!

Эмма РУСАК

МАЁ ДЗЯЦІНСТВА

За горкай маленькай,
Дзе лес пры дарозе,
Ёсць мілы куточак,
Дзе час я праводзіў.
І лес той зялёны,
Прывабны і ўтульны,
І рэчка ля дому,
Як быццам прытуляць.
І рэчка, і поле,
І пах вераснёвы.
Прасторы, раздолле,
Гамоняць дубровы.
І песняю льюцца
У бязмежжы званы,
І дзеці смяюцца ў абдымках вясны.
Дзяцінства, юнацтва
І год за гадамі…
А як адазвацца,
Пакінуць іх з намі?

Святлана ВАРАВА