Кореличские поэты рассказывают про лето и жизнь стихами

? Гартаем разам летнюю літаратурную старонку «Рэчанька»…

Калі гаварыць шчыра, не так ужо часта ў пошуках шчасця мы прыходзім да высновы: не трэба за ім ехаць кудысьці далёка, яно тут, побач, штодзень, шточас. А гэта азначае бачыць здаровымі дарагіх сэрцу людзей; адчуваць надзейнае, моцнае плячо любага чалавека і верных сяброў; жыць радасцю дзяцей і ўнукаў; прачынацца ад дотыку да шчакі цёплых сонечных праменняў, ад птушынага спеву за акном; засынаць пад шорханне спорага дажджу; захапляцца першай вясновай зелянінай, золатам жніўных палёў, восеньскай непаўторнай карцінай вонкавай шматколернасці. А за ўсім гэтым крыецца галоўнае, аб чым трэба памятаць: шчасце трымаецца на мірным суіснаванні, якое дае нам магчымасць кахаць, марыць, будаваць планы, працаваць. Менавіта такой думкай пранізаны вершы, змешчаныя ў сённяшнім выпуску літаратурнай старонкі “Рэчанька”. Кожны з іх нясе каштоўны патэнцыял, карысны для нас з вамі: вершы Л. Дзянькевіч, С. Гімпеля болем адзываюцца ў сэрцы, абуджаюць удзячную памяць аб героях Вялікай Айчыннай вайны, вершы С. Моніч будзяць у душы любоў да родных каранёў, трапнасць радка М. Палуян вучыць жыццёвай мудрасці, тонкая лірыка А. Аўчыннікавай напаўняе істоту ўтульнасцю, хочацца накінуць на плечы шаль, выйсці на вуліцу прыцемкам і слухаць, разгадваць наваколле, памаліцца ў думках за дзяцей і ўнукаў, загадаць, прасіць у Бога, гледзячы на далёкую палоску святла над горадам, як піша Антаніна Мікалаеўна: “Пусть там всегда огни горят!” Агні шчасця. Давайце ж будзем вучыцца бачыць яго ў звычайных рэчах, цаніць і берагчы.

Галіна КАЛТУНОВА

ПУСТЬ ТАМ ВСЕГДА ОГНИ ГОРЯТ!

На плечи легкий шёлк набросив,
К калитке выйду не спеша.
Продрогла, зябко, скоро осень,
Тревожится, болит душа.
А ветер с ночью подружился,
О чём-то шепчутся, не спят.
Лист по дороге закружился,
И вдалеке огни горят.
На небе светлая полоска,
Там шумный город, суета,
Звонила днём сегодня дочка,
Сказала: «Ладятся дела».
И младший внук пойдёт уж в школу,
Перед отъездом заскучал,
У бабушки в деревне воля,
Игрушки, удочки собрал.
— Бабуля, ничего не трогай,
Пусть тут до лета постоят.
И кошке наказал он строго,
Чтобы не трогала цыплят.
Домой пойду, совсем продрогла,
И дети в городе уж спят…
Я тихо попрошу у Бога:
Пусть там всегда огни горят!

Антонина ОВЧИННИКОВА (КОДЛУБАЙ)

МНЕ ВСЕГО ВОСЕМНАДЦАТЬ…

Сухожилия рвутся, как брюха гранат,
Он боится в окопе остаться.
Только помнит одно, что ни шагу назад,
Стиснуть зубы, но всё же подняться.
Он боится сейчас хоть на миг опоздать
И спиною чужой прикрываться.
Точно знает наказ: по команде вставать
И – вперёд, ведь ему восемнадцать.
Заливает глаза пот солёный со лба,
Он мешает, но нужно собраться.
Крепко сжать автомат, раз такая судьба,
И в атаку в его восемнадцать.
Вот команда «вперёд!», подниматься, бежать
На врага за Отчизну, за братьев.
И за веру, которую им не отнять,
За победу в его восемнадцать.
Он кричал и бежал по траве напролом,
Он стрелял, чтоб вперёд прорываться.
Точно знал, что сейчас он воюет со злом,
Он воюет в свои восемнадцать.
Он бежал, оставалось всего ничего,
Мог залечь, переждать, отдышаться.
Мог дождаться друзей – это всё не его,
Не его, ведь ему восемнадцать.
Так случилось тогда: пуля-дура, так что,
Не смогла и она разобраться?
Ей бы просто лететь, а она, как назло,
Прямо в сердце, кому восемнадцать…
Он упал и лежал, и не слышал никто,
Как стонал, как пытался подняться.
Не узнает никто, как в душе он кричал:
«Я смогу, мне ж ещё восемнадцать!»

Сергей ГИМПЕЛЬ

ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ

Я возьму твою боль,
В чистом поле бесследно развею,
Исполняя ту трепетно роль,
Излечить твою душу сумею.
Жизни прошлой все чёрные дни
Мхом забвенья надёжно укрою,
Чтоб не ранили больше они,
Не лишали ни сна, ни покоя.
И беду постараюсь отвлечь,
Твоё сердце любовью согрею.
Будет время бессмысленно течь…
Я приду, я смогу, я успею.

Александра ПАНАСЕНКО

ПАМЯТЬ

Отдаляются в прошлое годы,
Годы страшной народной беды.
Никогда не забудем мы слёзы
Матерей, слёзы вдов той войны.
И солдат не забудем, что пали,
Защищая свои рубежи,
Также тех, кто живыми остались
И с победой вернуться смогли.
Каждый раз, подвиг их вспоминая,
В знак почтенья родная страна
К обелискам цветы возлагает,
Салютует героям она!

Михаил СИНИЦА

ЛЕТНЯЯ СПЁКА

Моляць травы, моляць людзі,
Просяць дрэвы, просіць глеба:
— Няхай пахмурна ўжо будзе,
Хай хутчэй заплача неба.
Надаела ўжо спякота,
Хай пральецца добрым ліўнем,
Хай з палёгкай колас жніўны
Ўверх галоўку зноў ускіне.

Вольга БЕРНАТОВІЧ

НА СВЯТА ІЛЛІ

Прыйшоў Пятрок – апаў лісток,
Прыйшоў Ілля – нарабіў гнілля…
Заўсёды ў жнівеньскі дзянёк
Дажджамі поўніцца зямля!
А потым – Спас, за ім – Пакроў,
Загоняць у хлявы кароў.
І зноў да самае вясны
Пра лета будзем бачыць сны…
Чаму з вясковых пагавор
Мне ў памяці – адна заўжды?
Святы Ілля. Бабулін двор.
І з неба – бусіны вады…
Каля акна стаіць яна…
А людзі кажуць так здаўна:
Прыйшоў Пятрок – апаў лісток.
Прыйшоў Ілля – нарабіў гнілля…

Святлана МОНІЧ

НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ

Когда приходит к нам беда,
Болезнь и прочие напасти,
Надежда помогает нам тогда
Добиться в жизни счастья.
Успеха вера добавляет,
В безволье рук не опустить.
К борьбе с несчастьем призывает
И помогает победить.
Любовь, как солнце, согревает,
Разгонит тьму и озарит.
Она и силы прибавляет,
И нас поддержит, укрепит.
Три чувства в жизни помогают,
Я говорю вам вновь и вновь,
Как три сестры, я точно знаю:
Надежда, вера и любовь.

Эмма РУСАК

… Внутри и снаружи – лужи,
А я бы хотел на сушу
И влажную высушить душу…
И, сердцебиенье нарушив,
Лечить твёрдым словом души,
Молчать, вдохновенно слушать,
О чём говорят небеса…
На плечи свой крест обрушив,
Я к Господу поднял глаза…

Михаил БАШКО

КУРГАН

Первая горсть земли падает ритмом сердца,
Первая горсть земли в кургане людского бессмертия:
В молчаньи суровом, как часовые,
Колонну сменяет колонна.
Это к погибшим пришли живые
С низким земным поклоном.
И матери в белых платочках по горсти родной земли,
Как в детстве подарок сыночку в курган со слезами несли…
Давно отгремели бои, но верить не хочет мать,
Что холмиком серой земли мог сын её нежный стать.
Он всем был: и братом, и другом, мальчишка в семнадцать лет,
Зажать бы объятия рук, сказать бы сурово: «Нет!»
Но замерли звуки, снова слезинка застыла у глаз.
Всю волю она собрала, чтоб сыну не дать отказ.
Ушёл на войну, как все, в суровый опасный путь…
Берёза качнулась во след, как будто хотела вернуть.
А как же хотелось ей
Пушинкою лёгкой стать,
Чтоб сына в пути согреть
И нежным теплом ласкать.
Ушёл! Чтоб домой не вернуться опять,
Пройдут пусть года и года, но мать не устанет ждать.
Первую горсть земли сыплют её ладони…
Матери всей Земли, склонитесь пред ней в поклоне!
Вырастет в небо курган и прогремит салют,
Слёзы седых матерей цветами на нём прорастут.
И будут они расцветать, стелиться живым ковром,
Здесь ласточки будут летать, курган осеняя крылом.

Леонила ДЕНЬКЕВИЧ

МАЯ СТАРОНКА

Мая старонка, сэрца носіць
Цябе заўсёды ў грудзях
І аб спатканні часта просіць,
Як засумуе на палях,
Па сінім небе, звонкім лесе,
Па чысціні тваіх азёр,
Па салаўіных шчырых песнях,
Яны — найлепшы ў свеце хор!
Цябе, Радзіма, не змяняю
На нейкі ў свеце край другі.
Тут сцежкі, кусцік кожны знаю,
Тут кожны лісцік дарагі…

Галіна КАЛТУНОВА

ДВА ПОГЛЯДЫ НА ЖЫЦЦЁ

Два па натуры розных чалавекі
Глядзелі, як з нябёсаў сыпле дождж.
Адзін сказаў: “Прыйшло ўжо лета…”
Другі пярэчыць: “Надакучыў дождж”.
Спыніўся дождж і сонца засвяціла,
Каромысла вясёлка падняла…
Адзін гаворыць: “Гэта Бога міласць”,
Другі сярдуе: “Спёка даняла”.
Чаруюць аднаго і хмурыя дзянёчкі,
І залатыя хвалі збажыны…
— Глядзі, валошкаў сіненькія вочкі!
— Дык гэта ж пустазелле, — дадае другі.
— Глянь, лес ужо прыбраўся ў пазалоту,
Пейзаж заўжды ў восені такі,
Туман лёг сырадоем на балоты…
— Я бачу толькі гразь, — замармытаў другі.
Упалі першыя сняжынкі на гасцінец,
Заблытаўся вятрыска між галін,
У некага жывуць любоў і міласць,
А хтосьці ў сэрцы носіць негатыў.

Марыя ПАЛУЯН

СЛЕД

Для чего пишу стихи?
Спрашивают люди.
Чтоб бесследно не уйти –
След после меня будет!
Будут люди все читать,
Будут брать советы,
Будут жить и вдохновлять
Все закаты и рассветы.
С Божьей помощью меня
Вспомнят добрым словом.
Ведь хорошие слова
Слышать все готовы.
Разгорится огонёк,
Тут же и погаснет.
Это звёздочка моя
Засияет счастьем.

Светлана ВАРАВА