Идет подписка на районную газету «Полымя». Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА РАЁННУЮ ГАЗЕТУ «ПОЛЫМЯ»
на 3 квартал 2020 года і заставайцеся з намі!
Кошт індывідуальнай падпіскі на месяц складае 5 руб.;
ведамаснай — 12 руб.