Кореличские поэты открывают осенний сезон стихами

Мы ўсе філосафы па жыцці

Нічога не хачу на свеце,

Каб толькі сонца мірнае ўставала,

Ды каб не плакалі ад страху дзеці,

Каб шчасця, дабрыні нам лёс дарыў нямала…

Несупынна бяжыць час, не збаўляе імклівы тэмп, пастаянна ўносячы ў паўсядзённы рытм жыцця пэўныя змены, дасягненні, здзяйсненні, новыя пазіцыі. Іншымі становімся і мы: юнацкая лёгкасць успрыняцця пражытага і перажытага ўступае месца мудрасці, пераасэнсаванню зробленага, удумлівага падыходу да выбару жыццёвых прыярытэтаў, самакрытычнасці ў адносінах да сябе. Адным словам, з узростам мы становімся філосафамі, гэта значыць людзьмі (адпаведна трактоўцы паняцця «філосаф» у тлумачальным слоўніку), якія «разумна, разважліва і спакойна адносяцца да ўсіх з’яваў жыцця, да яго нягодаў».

Вершы, публікуемыя сёння ў чарговым выпуску літстаронкі, напоўнены філасофскім багаццем душы аўтараў, прымушаюць задумацца аб многім і прыводзяць да высновы: беражыце жыццё, упрыгожвайце яго аптымізмам, каб пазбегнуць недарэчных памылак і не шкадаваць аб мінулых гадах.

Галіна КАЛТУНОВА

 

Калі мы перад выбарам стаім…

Калі мы перад выбарам стаім,

Апраўдваем свой лёс перад багамі,

З сумленнем чыстым хочам жыць,

Стараемся ва ўчынках не грашыць.

Як страшна, калі з сэрца выскрабаем

Узнёслае, спрадвеку дарагое,

Калі пустое нам прыносіць асалоду,

Прыжыцца хоча і шукае ў сэрцы згоду!

Перад судом вялікім жа заўжды

Ачысціць душы мы жадаем…

Але Усявышні бачыць усё і знае,

Якую плату назначыць любому.

І будзе нам яна за тое,

Што здрадзім у жыцці святому…

Ірына БУСЬКО

Умудроныя гадамі

 Ах, як мы стаць дарослымі хацелі,

Калі на саначках ці лыжах мчалі з горак.

Турбот ніякіх у той час не мелі,

Старымі называлі тых, каму за сорак.

Мы з часам станавіліся другімі

І на спатканне беглі хлопцы да дзяўчат,

Сябе мы ўжо дарослымі лічылі,

Старымі называлі тых, каму за пяцьдзясят.

Як справаздача нашаму каханню

Пярсцёнкі заручальныя на пальцах ужо блішчаць.

Сваю пяшчоту дзецям аддавалі,

Старымі ж называлі тых, каму за шэсцьдзясят.

Цяпер жа, умудроныя гадамі,

Другому пакаленню скажам проста:

Старымі нас яшчэ не называйце,

Бо старасць, дзесьці там… за дзевяноста!

Марыя ПАЛУЯН

 

Беражыце зямлю

Беражыце зямлю, беражыце,

Кроў яе, як і ваша, — з вадзіцы.

Кожны крок ваш яна адчувае,

А душой прагне божага раю.

На яе вы зімой паглядзіце:

Як спакойна пад снегам ёй спіцца,

Што ў вясельным убранні царыцы

Громам войнаў яе не будзіце.

Хай разбудзіць вясной яе сонца,

Хай раскрые ёй вочы-азёрцы,

І пральюцца слязой ручаіны,

Бы каса на плячы ў дзяўчыны.

Філасофскага камня бяссмерце

Чалавеку не трэба, паверце,

Як не дасць раным-рана зямліца

Той слязы з ручаіны напіцца.

Сарафан свой квяцісты пакіне

Наша маці-зямелька — Багіня.

З ціхай ласкай ад веку да веку

Дасць усё для жыцця чалавеку.

Беражыце зямлю, беражыце

І нянавісцю не паіце.

Ці ўвечары, ці ўранні

Сагравайце зямлю каханнем…

Леаніла ДЗЯНЬКЕВІЧ

Колер надзеі

Сцяг беларускі —

Зялёная сцежка,

Хвойнічак вузкі

І лесу ўсмешка.

Цёплыя промні

На стройных бярозках.

І на далоні —

Лёсу палоска.

Выраслі кветкі

На белым абрусе.

Крылы пад небам

Раскідвае бусел.

Цягнуцца дрэўцы

Ажно да званіцы,

Кожнае дрэўца —

Нібы плашчаніца.

Кожная хата

На памяць багата.

Вечны агонь —

Гэта брат помніць брата!

Хай не пагасне

У ім колер надзеі:

Лепшы наш час,

І зямля маладзее!

Святлана МОНІЧ

 

МОЛЬБА

Я к небу тяну усталые руки,

 Молю о пощаде, молю о любви:

— О Господи Боже, услышь одинокую душу,

Надежду на счастье ты мне подари.

Полвека жила я как будто в тумане,

По жизни летела, как ветер в степи,

Но вот пелена с глаз моих вдруг упала,

Решила я к старости счастье найти.

Винить никого в неудачах не вправе,

Ведь жизнью своей управляла сама.

Прожила полвека, мечтая о славе,

А старость свою я встречаю одна…

Наталья БОКША

 

Люди так говорят

Отчего так на сердце бывает тревожно,

Унынье и грусть — их порой не унять,

Эту тайну души разгадать невозможно,

Что же в ней происходит, не можем понять.

Может быть, мы жалеем, что годы уходят,

Но ведь прожили их мы, поверьте, не зря,

И пусть «остров сокровищ» не каждый находит,

«Клад ищите в себе», — люди так говорят.

Не секрет, что подчас не дают нам покоя

В ночных сновиденьях нашей жизни сюжеты,

Но стоит ли верить в отраженье такое?

На этот вопрос не находим ответа.

Жаль, конечно, что лето уже отцветает,

Но время проходит и оно возвращается вновь,

Аромат белых яблонь на рассвете растает,

Море улыбок подарит и большую любовь.

Чтобы мы без причин никогда не скучали,

Почаще друг друга могли навещать,

И детей обнимая, на пороге встречали,

Все ошибки, обиды научились прощать.

И пусть над нами ярче солнце светит,

А птицы в облаках сплетают кружева,

Нет ничего прекраснее на свете,

Чем доброта людей, что на земле жива.

Анна КОЗЕЛ (ДУБИЦКАЯ)

 

Твоя душа

Душа твоя печальна и тосклива,

В глазах виднеется слеза,

А люди говорят, что ты счастлива

Лишь потому, что светятся глаза.

Ты внешне кажешься иной,

Всегда довольна жизнью.

Владеешь славно ты собой

И этого ведь не отнимешь.

Внутри тебя горит огонь

И сердце вырваться готово,

Но одинокая гармонь

Звучит в миноре снова.

И не такая вовсе ты,

Как все остальные,

Ты — муза чистой красоты,

Ты символ мудрости отныне.

 Душа твоя печальна и тосклива,

В глазах виднеется слеза,

А люди говорят, что ты счастлива

Лишь потому, что светятся глаза.

Светлана ВАРАВА

Березка

Я в осеннем лесу заблудился,

Но не стал тропинку искать, —

У березки остановился,

Чтоб стихи ей свои почитать.

В одиночестве на поляне

Загрустила совсем она,

В белоснежном своем сарафане

Так красива была и нежна.

Золотые листья сияли,

Словно трепетный огонек,

И отраду они обещали

Другу милому, что так далек…

Вдруг шальной и беспечный ветер

Налетел, завертел, закружил!

Обнял он березку за плечи,

Донога ее оголил…

Не успел я моргнуть и глазом,

Не успел я крикнуть: «Не тронь!»,

Белоствольная златовласка

Вдруг погасла, как слабый огонь.

Песня тихой надежды замолкла,

Словно в мире исчезла любовь.

По земле она золотом мокрым

Разбросала осколки слов…

Мне безумно вдруг захотелось

Подарить березке тепло,

И согреть ее своим телом,

И набросить на плечи пальто…

И утешить ее печали —

Ах, березка, ты мне поверь:

В этой жизни мы все встречаем

Время счастья и время потерь.

Ах, березка, не плачь, не надо —

За зимой вновь придет весна,

Обещанием новой отрады

Этот мир наполнит она.

Владимир ФЕДОРЕЦ

 

*   *   *

Я на грани…

Скольжу, балансирую…

Удержаться пытаюсь,

но тщетно…

Ах, как верить хочу!

Оптимизм авансирую

Восходящей зарею,

жаворонковой песнею.

Распахнулись цветы

красотою и нежностью.

Восхищаюсь я травами

росными.

Ключевою водой наслаждаюсь

и свежестью,

И лугами брожу сенокосными.

Пусть не сбылись мечты —

Я живу, я участвую!

В этом сонмище красок и трав.

Я ведь тоже травинка,

Земля моя с чащами

Беловежских могучих дубрав.

Аромат их вдыхаю ненасытно и с горечью.

Пью дождинки с ладони, забывая о зле,

И музыку слушаю,

что так дробно и солнечно

Дождь играет на железной трубе.

Александра ПАНАСЕНКО

 

Пандемия отойдет

На планете вновь война,

Только людям не видна,

Не видно ее солдат,

Вирус валит всех подряд.

И к кому он прикоснется,

 Вмиг болезнью отзовется,

Но врачи на передовой,

С вирусом вступили в бой.

Мы им только тем поможем,

Если  вирус мы не множим,

И, как советуют всем нам,

Сидеть мы будем по домам.

Только хочется собраться,

Чтоб с родными повстречаться,

Внуков малых повидать,

Их обнять и приласкать.

Пандемия отойдет —

Битву выиграет народ.

Эмма РУСАК